Executive Summary | Whakarāpopototanga Matua

Image of family working together

 

I whakapā atu te Tertiary Education Commission / Te Amorangi Mātauranga Matua (TEC) ki Altogether Autism, nā te mea kua kite rātou i tētahi āputa i ngā mōhiohio mō ngā kaiako mātauranga matua e pā ana ki ngā tikanga pai rawa hei tautoko i ngā ākonga whaitakiwātanga. Ka tuku kirimana rātou ki Altogether Autism mō ngā kōrero tohutohu, te rangahau me te whakahoahoa i tētahi huinga puka tohutohu (Aratohu) hei āwhina i ngā kaimahi whakaako kei ngā rōpū mātauranga matua ki te mārama me pēhea te tautoko i ngā ākonga whaitakiwātanga i ō rātou whai i te mātauranga.  

Kua whakaraupapangia ēnei aratohu ki runga i ngā kaupapa matua e ono, ka whai i ngā tāhuhu kua auau te puta i ngā tukanga whakawhitiwhiti kōrero. Kua kawea ēnei Aratohu e te mātau ā-wheako, ngā whakaputanga rangahau, me ngā tikanga pai rawa o te whakaako.  

I whakawhitiwhiti kōrero a Altogether Autism ki ēnei rōpu matua e toru: 

  1. Ākonga whaitakiwātanga kua uru ki te mātauranga matua
  2. Ngā whānau o ngā ākonga whaitakiwātanga kua whai wheako ki te mātauranga matua 
  3. Ngā kaiwhakaako mātauranga matua 

Ko te whānuitanga o ngā whakaaro o ngā tāngata whaitakiwātanga me ō rātou whānau i whakahoki kōrero mai, ko ngā wāhi nui hei tautoko, hei piki te māramatanga hoki, ko ngā matea whakawhiti kōrero, te whakahaere whaiaro, te hapahapai-whaiaro hoki. I kaha hoki te whakapuaki o ngā whānau i ngā taumahatanga o te rapu me te whiwhi tautoko, te pāpaku o te mōhio me te mārama ki te manawapā me ngā take hauora hinengaro hoki. 

E tuku ana ngā Aratohu i te mōhiohio me ngā rautaki mō ngā kaupapa e ono nei:  

  1. Te Whakawhiti Kōrero 
  2. Te āwhina i te whakahaere whaiaro 
  3. Te Hapahapai-whaiaro 
  4. Ngā Pāwera Tairongo 
  5. Hauora Hinengaro 
  6. Taunekeneke Pāpori 

Download Executive Summary (Te Reo Māori) PDF

 

Image of two young Maori boys standing on a marae

 

Ngā Tino Whakamōhio 

Kua tautohu mātou i ētahi tino whakamōhio tekau hei āwhina i ngā kaikauhau me ngā kaiwhakaako ki te tautoko i ā rātou ākonga whaitakiwātanga. Ka whiti ēnei whakamōhio i te whānuitanga o ngā kaupapa: hei tauira, te āheinga o ngā hopunga kauhau ki te āwhina i ngā ākonga kāore e taea te tae ā-tinana ki te akomanga te manawapā, ngā taumahatanga tairongo rānei, kia māmā ake ai hoki ngā kauhau mō ngā ākonga he uaua ki a rātou te tuhi kupu tīpoka te taumaha o te whakahaere whaiaroNgā Tino Whakamōhio.

Download Top Tips (Te Reo Māori) PDF