Ko wai hoki?

Altogether Autism, he mea whakarite hei mātanga whakaputa kōrero ki  te  motu,  hei  ringa  hautū  mō  te  tangata  me  ngā  kaupapa  whai  takiwātanga,  ma  ngā  whānau,  kaimahi  me  ngā  hāpori  whānui  hoki.  Ko ngā uepū Your Way | Kia Roha me Parent to Parent New Zealand e mahi tahi ana, hei ringa āwhina mo tēnei Manatū hauora.

Ko ngā kaupapa whakarato e whai ake nei:

  • He whakarite kōrero mo te tangata takitahi e hāngai ana ki te kaupapa takiwātanga me ngā nawe e pā ana ki te tangata whai takiwātanga
  • Altogether Autism pitopito korero
  • He tūhono ki tētahi Māmā, Pāpā, whānau rānei, he tamaiti whai takiwātanga to rātou e mārama ana ki tēra whakatipu tangata
  • He kaupapa e tautoko ana i ngā tuakana teina, he tuakana teina to rātou e noho ana i te pae o te tangata whai takiwātanga
  • He rangahau taunaki nā ngā tohunga tākuta i whakarite hei whakaō i ngā kōrero mo te tangata whai takiwātanga
  • He noho i te nohanga, he hikoi i te hikoi mā te tirohanga o te tangata whai takiwātanga
  • He kōtuitui i ngā hāpori ki te hui, otirā, ki te wānanga mo tēnei Kaupapa
  • He wānanga takiwātanga

He kōrero pūmau ēnei

Ko te mahi o te roopu Altogether Autism he whakawhāiti i ngā korero rangahau, katahi ka whakahāngaihia ki ngā patapatai a te tangata, otirā, ki te hunga whai takiwātanga, tae atu hoki ki te āhua o te whakatau i tērā tūmomo tangata. He whakamārama i ngā tikanga me ngā mātauranga ka whakawhiwhia ki a rātou, hei tāpiri hoki ko te Needs Assessments Services Coordination (NASC) me ngā tautoko kei te taha.

Te mātanga o ngā kōrero

Ki te whakapā mai tētahi, e hiahia ana ki te tūtaki ki tētahi kua pakeke mai i roto i tēnei tūmomo whakatipu, ka tukuna tērā hiahia ki tō mātou tira Consumer Reference Group, ko tōna āhua mo te tangata, mo te whānau rānei kei runga i te pae o te momo takiwātanga e noho ana. Ka tāea hoki e mātou te tuku i ngā puna kōrero kua whakawāhia e ngā tohunga, me ōna māramtanga mai i to mātou roopu kairangahau, ki ō mātou tohunga kaimātai i te hauora o te hinengaro, tae atu hoki ki tētahi roopu whai take mo te motu ko te Professional Expert Group te ingoa.

He kōtuitui i ngā hāpori ki te hui:

He pōhiri i a koutou, i ngā hāpori e manako ana ki te hui ki te wānanga puta noa i a Aotearoa, mō te tangata whai takiwātanga me o rātou whanau me ngā aumanga whai mahi, e tāea ai e rātou ki te whakawhiti kōrero, ki te whakatau rautaki hei āwhina, hei haumaru hoki.

Te tautoko i te tuakana me te teina

Kaupapa motuhake ki te āwhina i te tuakana me te teina ma roto mai i ngā kaupapa a Parent to Parent, pēnei i ngā rā Sibday me ngā nōhanga Sibcamps mo ngā tau 8-18 te pakeke, otira te kaupapa Second-Generation mo ngā tae pakeke.

He wānanga takiwātanga

He whakawhanake i ō mōhio ki te kaupapa Takiwātanga. He kaupapa kawe kōrero i whakaritea ai ki te taha o te hunga whai takiwātanga me ngā mātanga hei kauapapa whakaputa i te kōunga o tēnei momo āhua.

He pitopito korero

He nui ngā pukapuka me ngā pitopito kōrero kei a mātou kei runga i tō mātou ipurangi me ētahi kaupapa e whai ake ana. He mea tuku noaiho ēnei rauemi kia koutou.

Download the brochure